HIP-HOP <<< OBOZY WYJAZDOWE >>> KARATE TRADYCYJNE

HIP-HOP

Oferujemy zajęcia tańca nowoczesnego hip-hop dla różnych grup wiekowych: 5-7 lat, 8-11 lat. Podczas zajęć pracujemy nad: izolacjami, rozwijaniem koordynacji i muzykalności, plastyką i poszukiwaniem ruchu, rozciąganiem i wzmacnianiem ciała. Rozwijamy w dzieciach pasję i zachęcamy, aby taneczny ruch stał się dla nich hobby. Poza nauką kroków i techniki, stawiamy na integrację zespołu, oraz odważne poszukiwanie swojego ruchowego potencjału.
Zajęcia odbywają się od połowy września do połowy czerwca.
Opłata za zajęcia jest stała, miesięczna, niezależna od ilości zajęć w miesiącu (poza wrześniem i czerwcem, gdzie opłata wynosi połowę miesięcznej składki).
Na zajęciach konieczna jest zmiana stroju i obuwia.

ZAJĘCIA PROWADZI

Agata Żurek