AKTYWNE PRZEDSZKOLE <<< SZERMIERKA >>> AKTYWNA ŚWIETLICA

AKTYWNE PRZEDSZKOLE

Jako prekursorzy prowadzimy zajęcia w przedszkolach od 2004 roku. Początkowo były to zajęcia karate, a od wielu lat swoją ofertę poszerzyliśmy o inne zajęcia sportowe. Mają one bawić, urozmaicić i efektywnie wykorzystać czas oraz od najmłodszych lat zachęcać do aktywności fizycznej.

W ofercie proponujemy zajęcia sportowe: karate i taniec.
Zajęcia te służą poszukiwaniu i odkrywaniu nowych dziecięcych pasji, wzmacniają relacje rówieśnicze oraz wspierają rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach pracy przedszkola, po zajęciach z podstawy programowej. Dziecko będzie mogło uczęszczać na różne zajęcia, ponieważ zajęcia odbywają w różnych terminach.