AKTYWNA ŚWIETLICA <<< AKTYWNE PRZEDSZKOLE >>> MOTORYKA DLA SMYKA

AKTYWNA ŚWIETLICA

Projekt skierowany jest do dzieci ze szkoły, które pozostają po lekcjach na świetlicy szkolnej. Chcąc urozmaicić i efektywnie wykorzystać ten czas proponujemy odpłatne zajęcia ruchowe typu: taniec, walka na gąbkowe miecze (szermierka), karate, gimnastyka korekcyjna.

Zajęcia pozalekcyjne służą poszukiwaniu i odkrywaniu nowych dziecięcych pasji, wzmacniają relacje rówieśnicze oraz wspierają rozwój fizyczny dziecka. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu w godzinach pracy świetlicy. Dziecko będzie mogło uczęszczać na różne zajęcia, ponieważ zajęcia odbywają w różnych terminach.