OBOZY STACJONARNE <<< OBOZY WYJAZDOWE

OBOZY STACJONARNE

WIELKIE WAKACJE W MAŁYM MIEŚCIE!
5 dni niezapomnianej zabawy dla Twojego Dziecka! 5 dni ruchu, radości i zdrowego wysiłku fizycznego! Zapisz swoje Dziecko na półkolonie z Level/ Bushi i pozwól mu na aktywne spędzenie czasu.

WIEK DZIECKA: 6-12 lat

TERMINY I TURNUSY:
TURNUS I:     13-17.07.2020
TURNUS II:    20-24.07.2020
TURNUS III:   27-31.07.2020
TURNUS IV:     3-7.08.2020
TURNUS V:    17-21.08.2020
TURNUS VI:   24-28.08.2020

Zapewniamy pełną opiekę od godz. 8:00 do 16:00.
2 grupy maksymalnie 15 osobowe.

INFORMACJE I ZAPISY:
Małgorzata Ziembikiewicz 660 429 809, Sebastian Ziembikiewicz 608 462 773, recepcja Klubu Level 664 383 080.


PROGRAM I ATRAKCJE:

 • zajęcia sportowe (karate tradycyjne, walka na gąbkowe miecze Go-Now, zajęcia taneczne)
 • zajęcia artystyczne
 • wyjazd do Manufaktury (Arena Laser Games, kino, ścianka wspinaczkowa)
 • codzienna zabawa na świeżym powietrzu
 • park trampolin Saltos
 • warsztaty robienia pizzy (Presto)
 • codzienny obiad w restauracji (2 dania)
 • codzienna fotorelacja
 • ubezpieczenie NNW

CENA ZA TURNUS: 
399 zł.

CENA ZAWIERA:

 • realizację programu pod opieką doświadczonej kadry
 • obiad w restauracji każdego dnia (dwa dania)
 • ubezpieczenie NNW
 • bilety wstępu
 • transport

OPIEKUNOWIE:
Kadrę instruktorską stanowią osoby, które posiadają wieloletnie doświadczenie w opiece nad dziećmi.

Sebastian Ziembikiewicz – właściciel klubu Level, nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu, instruktor FACTS, wielokrotny medalista Mistrzostw Polski oraz turniejów międzynarodowych, licencjonowany instruktor  Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Organizator I Łódzkiej Przedszkoliady w Karate Tradycyjnym, ponad 20 obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży. Trzykrotnie nominowany do tytułu „Trener Roku” (2015 i 2017), za każdym razem zdobywając najwyższą liczbę głosów oddanych w głosowaniu internetowym i smsowym, a w 2016 przegrywając jednym głosem.

Opiekunowie/wychowawcy – nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych, animatorzy, instruktorzy różnych form ruchu.

Dlaczego MY?

 • małe grupy – żadne Dziecko nie jest dla nas anonimowe
 • program dostosowany do grupy wiekowej – Twoje Dziecko będzie wśród rówieśników
 • 16 lat doświadczenia – żadne Dziecko nigdy nie chciało wrócić wcześniej do domu
 • pełen ruchu program – na Twoje Dziecko czeka 5 dni pełnych aktywności
 • kochamy to, co robimy i jesteśmy w tym naprawdę dobrzy!


  Regulamin uczestnictwa w obozie stacjonarnym dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny
  w stanie zagrożenia epidemicznego

  1. Rodzice/prawni opiekunowie poświadczają pisemnie w stosownym Oświadczeniu, że uczestnik obozu stacjonarnego jest zdrowy, nie zamieszkiwał z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miał kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu stacjonarnego, składanym w dniu rozpoczęcia obozu stacjonarnego.
  2. Uczestnicy i rodzice/prawni opiekunowie są zapoznani i przygotowani do stosowania się do wytycznych GIS, MZ i MEN zawartych w Regulaminie uczestnictwa w obozie stacjonarnym dotyczącym zasad bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego.
  3. Organizator zapewnia możliwość natychmiastowej interwencji pielęgniarki.
  4. Organizator zorganizował szkolenie kadry i pracowników, z zakresu pierwszej pomocy i zachowania zasad bezpieczeństwa w okresie covid 19.
  5. Pracownicy, kadra oraz uczestnicy obozu stacjonarnego zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów zamkniętych.
  6. Organizator upoważnia kadrę do codziennego pomiaru temperatury uczestnikom (na podstawie stosownego Oświadczenia otrzymanego od rodzica/prawnego opiekuna w dniu rozpoczęcia obozu stacjonarnego) i sobie nawzajem.
  7. Rodzice/prawni opiekunowie udostępniają Organizatorowi i kierownikowi obozu stacjonarnego numeru telefonu zapewniającego szybką komunikację.
  8. Osoby odprowadzające dziecko na zbiórkę lub do obiektu są zdrowe, nie mają objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwały z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miały kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem obozu stacjonarnego.
  9. Rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować Organizatora w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku o tym, że uczestnik choruje na chorobę przewlekłą. Jeśli u uczestnika występuje choroba przewlekła rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do dostarczenia opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w obozie stacjonarnym.
  10. Organizator zapewnia dostęp do termometra bezdotykowego.
  11. Pracownicy, kadra i osoby zatrudnione zaopatrzone są przez Organizatora w indywidualne środki ochrony osobistej, a na wypadek wystąpienia okoliczności zaostrzenia ryzyka Organizator ma na wyposażeniu dodatkowe środki (fartuchy i przyłbice).
  12. Pracownicy, kadra oraz uczestnicy obozu stacjonarnego mają zapewniony dostęp do miejsc przeznaczonych do mycia rąk oraz zobowiązani są do regularnego i dokładnego mycia rąk.
  13. Organizator zobowiązuje się we własnym zakresie do zaopatrzenia uczestnika obozu stacjonarnego w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas obozu stacjonarnego.
  14. Przed wejściem do obiektów zamkniętych kadra i uczestnicy zobowiązani są zdezynfekować ręce.
  15. Kadra i uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z instrukcją prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk znajdujących się w miejscu zbiórki (Klub Level, ul. Machulskiego 31, 95-070 Aleksandrów Łódzki).
  16. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązuję się do odbierania telefonu od wychowawcy/kierownika obozu i odebrania dziecka w przypadku informacji o takiej konieczności.